• CAN BANÚS

    El centre d’acollida de Can Banús és una llar residència amb atenció les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Atén homes i dones afectades pel VIH/sida i que pateixen exclusió social, a qui entre d’altres els afecta la manca d’habitatge, no tenir recursos econòmics i l’escàs o nul suport familiar, i que sovint tenen problemes d’addicció.

    Està definit dins la categoria de residència, amb capacitat per oferir certa cobertura sanitària, en la qual els usuaris reben un acompanyament social. El projecte socioeducatiu és l’eix on pivota l’acció social de Can Banús. Es treballa considerant les dimensions de la persona amb una visió integral: necessitats bàsiques, salut i dimensió psicològica, dimensió social i dimensió emocional i espiritual.

    Carta de Serveis de la Fundació Acollida i Esperança