• Les persones residents s’encarreguen de pintar el pis Itaca

    A la Fundació Acollida i Esperança creiem que cal tenir cura dels espais als centres d’acollida i al pis d’inclusió Itaca i transmetre a les persones residents també la importància i responsabilitat en relació amb aquesta cura. És per això que recentment les persones residents a Itaca han pintat el menjador i la sala del […]

    La banda sonora del pis d’inclusió Itaca: una cançó a cada assemblea

    Cada divendres es fa una assemblea al pis d’inclusió Itaca on les persones que hi viuen i les professionals comparteixen com ha anat la setmana. Es posen en comú punts sobre l’organització i sobre les tasques del dia a dia al pis, la convivència, propostes… En relació amb les assemblees, hi ha una nova dinàmica […]