• Els comptes clars

  Un dels valors que regeixen el funcionament de la Fundació Acollida i Esperança és la transparència en la rendició de comptes.

  És per això que aquí presentem un resum de l’últim exercici econòmic, els convenis i contractes, l’accés al pressupost de l’any en curs i els comptes de resultats i les auditories de fins a 5 anys enrere.

  D’on rebem els diners i en què els gastem?

  ingressos i despeses 2022 fundació acollida i esperança

  PRESSUPOST

  Pressupost de la Fundació Acollida i Esperança per al 2023:

   

  COMPTES DE RESULTATS

  En aquest quadre teniu les dades més rellevants dels comptes de resultats de l’entitat des de 2015, és a dir, el total d’ingressos, el total de despeses i els resultats.

   

  RETRIBUCIÓ DEL ÒRGANS DIRECTIUS

  Les retribucions de l’any 2023 en concepte de sou, indemnitzacions i dietes són les següents:

  Patronat. Les persones que formen part del Patronat de la Fundació Acollida i Esperança no reben cap tipus de retribució per ocupar aquest càrrec.

  Membres de la direcció general. La retribució dels tres membres que conformen la direcció general de la Fundació el 2023 és la següent:

    • Director general: 39.043,24 € (import brut anual)
    • Director financer: 38.750,28 € (import brut anual)
    • Director adjunt: 38.751,53 € (import brut anual)

   

  Les retribucions de la direcció general prenen de referència el Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.

   

  AUDITORIES 

  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2022. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.

  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2021. 1a part i 2a part. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.

  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2020. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.

  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2019. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.

  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2018. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.

  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2017. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.

  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2016. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.

  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2015. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.

  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2014. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.

  CONVENIS I CONTRACTES 2019