• FUNDACIÓ

  Qui som?

  La Fundació Acollida i Esperança és una entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d’acollida i atendre persones que pateixen exclusió social, especialment persones afectades pel VIH/sida sense recursos econòmics, personals ni suport familiar.

   

  IMG_4653

  Aquestes persones provenen de situacions marginals i conformen un grup molt divers però amb un tret comú: la seva situació de pobresa i aïllament social. L’entitat fa front al greu problema de la manca d’espais d’acollida per a aquest sector de la població.

  Els objectius generals de la Fundació són:

  Atenció bàsica a persones amb gran vulnerabilitat o que pateixen exclusió social. Cal garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la persona pel que fa a l’alimentació, la higiene, un espai digne per viure, per descansar, per relacionar-se i per poder desenvolupar les intervencions i els programes que permetran la millora de la qualitat de vida, els processos de canvi i els itineraris d’inserció dels usuaris d’aquests serveis.

  Acompanyament socioeducatiu. L’efectivitat de les accions socials, terapèutiques o educatives va associada a l’acompanyament socioeducatiu. És a dir, es considera que les persones no arribaran a obtenir el mateix resultat en la seva evolució si només es posa al seu abast de manera despersonalitzada un recurs, si només s’atorga una prestació de servei. Sense l’acompanyament, sense aquest estil d’atenció, seria pràcticament impossible dur a terme processos de millora, i les persones tindrien moltes possibilitats de retornar a situacions d’exclusió de les quals provenen.

  Atenció especialitzada en la realitat de la malaltia del VIH/sida. La Fundació ha incorporat als programes actuacions específiques relacionades amb la malaltia: comprensió de la malaltia, acompanyament en el procés d’acceptació, suport a les visites mèdiques i els controls analítics, treballar l’adhesió al tractament, programes específics d’educació per a la salut, prevenció secundària, prevenció de recaigudes, etc.

  Missió i visió

  La missió de la Fundació és generar oportunitats de canvi per a persones en situació d’exclusió social per millorar la seva qualitat de vida i la seva autonomia.

  La visió: Acollida i Esperança volem ser una entitat reconeguda per l’acompanyament proper i de qualitat a les persones en situació d’exclusió severa i per contribuir a la reducció de les desigualtats socials.

  El nostre mètode de treball es basa en l’acompanyament socioeducatiu i en la promoció integral a partir d’una visió centrada en la persona; de foment d’un suport afectiu que fa possible relacions de confiança, afecte i comunicació que acaben afavorint l’autoestima i el creixement personal; de promoció i qualitat dels serveis oferts per aconseguir la millor qualitat de vida possible, i, finalment, tenint sempre en compte les xarxes de l’entorn social, sanitari i administratiu.

  Valors

  · D’acceptació de la persona tal com és. Sense jutjar el seu passat, el seu estat actual, les seves creences i les seves tendències sexuals.

  · De llibertat individual. Cada persona és responsable de la seva vida. L’acompanyem des d’una voluntat i un reconeixement mutu per establir relacions d’ajuda.

  · D’entesa del treball com a servei. El nostre objectiu és ser sempre un equip accessible, generós i disponible, i participar així de l’esperit de l’organització.

  · De treball en equip. Optem clarament pel treball interdisciplinari.

  >> Podeu accedir i descarregar-vos el document del Nord Organitzacional que guia l’activitat de la Fundació Acollida i Esperança.

  Història

  Des del 1983, l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac de les Filles de la Caritat oferia al barri de la Barceloneta un servei d’acollida i d’integració social dirigit a persones sense recursos que vivien al carrer. El 1990 va obrir el pis d’acollida Itaca per a malalts de VIH/sida en fase terminal impulsat per Sor Genoveva, filla de la Caritat, i el Pare Josep Costa Planagumà, frasciscà. I és a partir de l’aparició i el coneixement d’aquesta necessitat social, fins aleshores poc visible, que es crea a Fundació Acollida i Esperança. El 1993 el pare Costa i un grup de voluntaris d’Itaca va formar una petita comunitat cristiana de base que va promoure, com a tret d’identitat, l’acollida des de la persona i cap a la persona, i que fou l’origen de l’entitat. L’augment de malalts i la manca de places residencials impulsen la Fundació a fer un pas endavant, i el 1996 s’inaugura el primer centre d’acollida a Badalona, Can Banús

  Explorar 1

  La Fundació i els seus serveis van desenvolupant-se paral·lelament als canvis en la trajectòria i l’evolució de la malaltia, els nous tractaments farmacològics i les necessitats que se’n van derivant. Així doncs, el 1999 es crea un centre especial de treball ubicat a la mateixa finca de Can Banús, Mansol; després s’inaugura un segon centre d’acollida a la Bisbal d’Empordà el 2003, el Convent dels Franciscans, i es tutoritzen fins a tres nous habitatges (2003, 2007 i 2009) per als usuaris que assoleixen certa autonomia. Paral·lelament a la creació de nous centres, els serveis de la Fundació es van anar professionalitzant i adequant a les necessitats dels usuaris i del sector, fins a arribar a erigir-se com una fundació de referència en l’acollida i l’atenció a persones seropositives que pateixen exclusió social.

  Explorar

  A partir de l’any 2008 el nucli fundador de l’entitat promou tota una renovació en l’organització i la gestió dels centres. L’impuls d’un nou patronat i la creació d’un consell directiu permeten consolidar els equips professionals i avançar en una visió compartida per totes les persones que constitueixen la Fundació Acollida i Esperança.