• PARTNERS

  La realitat de la feina que fa la Fundació Acollida i Esperança no seria possible sense l’ajuda dels 230 donants particulars i les institucions privades i públiques que ens donen suport econòmicament.

  Amb la col·laboració de:

                                                                                         

           

       

             

   

         

       

   

  Fundació Privada Mir Puig
  Fundació Privada Visión
  Fundació Miarnau
  Fundació Cottet-Mor
  Aitaren Patrimonial
  Promociones Carrenca
  Germanes Clarisses de Reus
  Inmuebles y Fincas DOGA
  Fincas IBIZA
  Parròquia Maria Reina

  Amb el suport de: