• Evolució persones ateses

  L’any 2018 va fer 25 anys de la creació de la Fundació Acollida i Esperança. En tots aquests anys l’entitat ha crescut i s’ha adaptat a les noves necessitats de les persones amb vulnerabilitat extrema i VIH/sida, creant nous centres i serveis i renovant l’atenció socioeducativa.

  Fem ara una mirada a l’evolució dels diferents centres i serveis per mostrar el nivell d’impacte que s’ha anat assolint al llarg dels anys. L’any 1990, quan només s’havia obert el pis Itaca vam atendre 19 persones. Actualment acompanyem més de 1.000 persones cada any.

  Darrere d’aquestes xifres hi ha persones amb una trajectòria vital única. Sovint són històries de pèrdues i trencaments molts dures amb uns condicionants de vida que determinen l’exclusió i la vulnerabilitat.

   

   

  Evolució de les persones ateses als centres d’acollida i pisos d’inserció

   

  personesatesesserveis

  En aquesta gràfica es pot veure com ha anat creixent el volum de persones ateses per la Fundació Acollida i Esperança. L’any 1990 l’entitat va obrir Itaca i aquell any 19 persones van viure al servei. L’any 1995 es va posar en marxa el Centre d’Acollida de Can Banús, a Badalona i l’any 2002 es va obrir el Centre d’Acollida del Convent dels Franciscans de la Bisbal d’Empordà. A partir de l’any 2006 va entrar en funcionament el Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) que ofereix acompanyament a les persones que volen provar de viure de manera independent. Durant el 2016, 145 persones van fer estada en algun dels centres d’acollida i dels pisos d’inserció de la Fundació.

   

  Evolució del total d’estades en els serveis residencials. Una estada es considera l’atenció diària garantint sostre, menjar, medicació i acompanyament professional, 24h/365 l’any.

   

  totalestades

  Una estada és una atenció persona/dia garantint sostre, higiene, menjar, medicació i acompanyament professional. En els serveis socials l’estada és una de les mesures per analitzar el volum de persones ateses per una entitat durant un temps concret. En el cas de la Fundació Acollida i Esperança i d’aquesta gràfica, s’aprecia com en el període de 1990 a 2016 l’entitat ha crescut en atencions persona/dia fins a arribar a les 27.934 de 2016.

   

  Evolució del número de treballadors del Centre Especial de Treball, Mansol Projectes

   

  treballadors

  Aquesta gràfica d’anàlisi del número de treballadors de Mansol és significativa perquè revela la cruesa de la crisi viscuda pel sector entre els anys 2008 i 2014. El Centre Especial de Treball Mansol Projectes va entrar en funcionament l’any 1998. Les contractacions de treballadors (amb certificat de discapacitat i amb un perfil d’alta vulnerabilitat social) van anar creixent mica en mica, a la vegada que crexien els proveïdors i els clients als quals el CET donava servei. L’any 2007 es va arribar al moment de màxima contractació, amb 74 persones en nòmina. A partir d’aquell moment, quan comencen les conseqüències de la crisi econòmica, la facturació de Mansol va caure substancialment. En un trimetre de 2007 es va reduir en un 50%. Es va decidir, des de la direcció del CET, no acomiadar ningú però no es van cobrir les baixes ni les jubilacions. Des de llavors i fins al 2016 s’han pogut anar signant més contractes fins als 56 de l’any 2016, una molt bona xifra.

   

  Evolució del número de pacients del servei odontològic SOPS

   

  pacientssops

  El SOPS, el Servei Odontològic per a Pacients Social va entrar en funcionament al 1998. Inicialment era un servei adreça exclusivament a pacients amb VIH/Sida i que va ser pensat per a persones que vivien a la Fundació. Mica en mica, donada l’especificitat del servei i la bona feina que fem en aliança amb Odontologia Solidària, s’ha anat obrint el ventall de persones que poden ser servei del SOPS: primer a les persones amb VIH/Sida de la xarxa de recursos i serveis de Catalunya, després a qualsevol persona amb la malaltia i derivada per un treballador social i, finalment, a qualsevol persona amb manca de recursos econòmics. L’any 2000 es va visitar 53 persones i el 2016, 681 van passar pel SOPS, una xifra rècord!

   

  Evolució del total de persones ateses a la Fundació

   

  beneficiaries

  Per últim, la darrera gràfica explica en números absoluts el creixement de l’impacte de la feina que fa la Fundació Acollida i Esperança en funció de les persones ateses. 19 l’any 1990, 950 l’any 2016. Un augment que exemplifica que arribem a més gent, que treballem perquè més persones puguin beneficiar-se de tenir un lloc on viure, acompanyament social, seguiment mèdic, tractament bucodental, ajuda per a la trobar feina i seguiment professional i personal per aconseguir tornar a tenir una vida digna.