• Patronat

  El Patronat és l’òrgan últim de decisió, avaluació i control de l’entitat i vetlla pel compliment de la finalitat de la Fundació, recollida i definida en els estatuts. Entre les seves funcions hi ha l’aprovació anuals dels comptes i els balanços, així com dels pressupostos per als propers exercicis. També traça les línies estratègiques de la Fundació i estableix el camí que ha de seguir la direcció general.

  Les persones que formen part del Patronat de la Fundació Acollida i Esperança no reben cap tipus de retribució pel seu càrrec de patró/patrona.

  Actualment el formen:

  • President: Sr. Joaquim Planasdemunt Tobeña, economista. Ha treballat com a director d’oficina bancària.
  • Secretària: Sra. Imma Ribas Algueró, advocada. Va treballar com a directora dels Serveis Jurídics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • Tresorer: Sr. Jorge Vidal Quadras, advocat especialista en dret tributari i financer.
  • Vocal: Sra. Núria Basi Moré, empresària i presidenta de BASI, SA i ARMAND BASI, SL.
  • Vocal: Sr. Joan Jiménez Jiménez, economista i expert en consultoria estratègica i financera.
  • Vocal: Sr. Luis Latorre Sánchez, antic usuari de Can Banús, on treballa actualment com a monitor.
  • Vocal: Sr. Mijail Acosta, adjunt a direcció d’ECAS i exdirector de la Fundació Acollida i Esperança.
  • Vocal: Sra. Ana Viñas Pich, arquitecta tècnica.
  • Vocal: P. Victorino Martín Sánchez, ofm.

   

  Teniu accés a les biografies dels patrons, així com a entrevistes i altres continguts relacionats en aquest altre espai del Patronat a la web.