• SOPS

   

  Circuit d’accés

  Per ser visitat al Servei Odontològic per a Pacients Socials (SOPS) cal ser derivat per un treballador/a social, que ha d’omplir la sol·licitud corresponent.

  Les professionals de SOPS són qui confirmaran l’entrada al programa en la primera visita, on cal portar l’informe del metge de capçalera.

  És necessari llegir i confirmar que s’han entès els següents punts (i que el pacient estigui informat de tots ells) abans d’omplir la sol·licitud de derivació, que trobareu després de llegir els següents apartats:  

   

  Sobre el servei

          • SOPS ofereix atenció bucodental bàsica a persones en situació d’emergència social i amb seguiment per part de treballadors socials: neteja, obturació (“empaste”), pròtesis, fèrula de descàrrega.
          • No es realitzen ni endodòncies, ni implants, ni ortodòncies. Tampoc s’atendran pacients en tractament en clínica privada.
          • No es realitzen extraccions (es deriven a la seguretat social) ni tampoc tractaments d’urgència (es realitzen al CAP). No es realitzen tractaments d’odontologia conservadora en joves.
          • Durant la primera visita els professionals de SOPS realitzaran una valoració per confirmar l’entrada al programa.

   

  Sobre el perfil de l’usuari

          • Persones sense recursos econòmics suficients per a un tractament odontològic privat i amb seguiment per part de treballadors socials.
          • Persones amb capacitat d’assumir la responsabilitat del tractament: adquisició d’hàbits d’higiene, assistència i puntualitat a les cites.
          • La persona en consum actiu de drogues no pot ser atesa pel servei de SOPS.
          • No es visiten menors d’edat.

   

  Sobre la visita al pacient

  A la primera visita, el pacient ha de portar un informe del seu metge de capçalera. En cas que no el porti, no podrà ser atès.

          • El pacient ha d’assumir un cost de 12 € per tractament. En el cas de les pròtesis, el preu serà 200 € cadascuna d’elles. El preu és una aportació per a la compra dels materials de la clínica.
          • El pacient amb mobilitat reduïda o patologia psiquiàtrica ha de venir acompanyat.
          • Si el pacient no entén/parla el català o castellà, ha de venir acompanyat.
          • Són causes d’expulsió del programa les faltes de respecte, els comportaments agressius o intimidatoris amb el personal del servei (verbals i/o físics) i la manca d’assistència sense avís previ o sense justificar.

   

  Sol·licitud de derivació per demanar una visita a SOPS