• SOPS

   

  Circuit d’accés

  Per ser visitat al Servei Odontològic per a Pacients Socials (SOPS) cal ser derivat per un treballador/a social, que ha d’omplir la sol·licitud corresponent.

  Les professionals de SOPS són qui confirmaran l’entrada al programa en la primera visita.

   

  Es necessari llegir i confirmar que s’han entès els següents punts (i que el pacient estigui informat de tots ells) abans d’omplir la sol·licitud de derivació:

   

  Sobre el servei

   • SOPS ofereix atenció bucodental bàsica a persones en situació d’emergència social i amb seguiment per part de treballadors socials: neteja, obturació (“empaste”), pròtesi, fèrula de descàrrega
   • No es realitzen endodòncies, implants, ni ortodòncies. Tampoc s’atendran pacients en tractament en clínica privada i/o mútua.
   • Les extraccions i els tractaments de urgència es deriven al CAP. No es realitzen tractaments d’odontologia conservadora en joves.
   • Durant la primera visita els professionals de SOPS realitzaran una valoració per confirmar l’entrada al programa.

  Sobre el perfil de l’usuari

   • Persones sense recursos econòmics suficients per a un tractament odontològic privat.
   • Persones amb capacitat d’assumir la responsabilitat del tractament: adquisició d’hàbits d’higiene, assistència i puntualitat a les cites.
   • La persona en consum actiu de drogues no pot ser atesa pel servei de SOPS.
   • No es visiten menors de edat.

  Sobre la visita al pacient

   • El pacient ha d’assumir un cost per tractament. El preu es una aportació per la compra dels materials de la clínica.
   • El pacient amb problemes de salut mental o que no entén/parla el català o castellà, ha de venir acompanyat. Se demanarà telèfon de contacte del acompanyant.
   • Si no es compleixen aquests requisits el dia de la primera visita, el pacient no serà atès.
   • Son causes d’expulsió del programa las faltes de respecte, els comportaments agressius (prepotències, exigències, etc.) o intimidatoris amb el personal del servei (verbals i/o físics).
   • El derivador ha de presentar la següent documentació: informe social, informe mèdic i informe odontològic.

  No es donarà visita si no es presentada tota la documentació.

  Sol·licitud de derivació per demanar una visita a SOPS