• SERVEIS

    La Fundació Acollida i Esperança ha posat en funcionament i gestiona espais d’acollida i atenció a persones que pateixen exclusió social, sense recursos econòmics, personals ni suport familiar. En aquest apartat trobareu la informació de tots els serveis.