• CAN BANÚS

    Els objectius de l’equip de Can Banús són la millora de la qualitat de vida dels usuaris, el desenvolupament de la màxima autonomia possible i la seva integració a la societat.

    I per això es treballa per cobrir les necessitats bàsiques (donar sostre, alimentació, higiene i un espai de relacions socials); atendre davant la malaltia (acompanyar la persona en els procés d’estabilització de la malaltia i promoure hàbits que han de permetre la cura i l’atenció de la seva salut) i facilitar el procés socioeducatiu individual (potenciar l’autoestima i ajudar a conèixer les pròpies capacitats i aptituds, oferir formació, motivar inquietuds i potenciar un oci i un lleure enriquidors i oferir orientació laboral i promoció de la reinserció social plena.