• PERSONES

    La raó de ser de la Fundació Acollida i Esperança són els usuaris, les persones que acompanyem en els processos de creixement, i la feina dels equips professionals i voluntaris gira entorn d’ells. Aquesta tasca tampoc no es podria dur a terme sense la supervisió i l’orientació del Patronat, i sense tot el suport que rebem dels nostres partners.

    acollidacercles2