• CAN BANÚS

  Per poder ingressar a Can Banús cal venir derivat per un/a treballador/a social d’algun dels serveis d’atenció a les persones (hospitals, centres d’atenció primària, albergs, centres de serveis socials, entitats que treballen en l’atenció directa: fundacions, associacions). Aquests professionals omplen la sol·licitud corresponent i adjunten un informe mèdic i un de social. Un cop s’ha valorat la idoneïtat del candidat, es pacta una entrevista de preadmissió per tal de fer una valoració del cas. L’acceptació i/o denegació del cas es comunica al/la treballador/a social, qui ho comunicarà al sol·licitant.

  Qui pot entrar?

  En principi, tots els homes i dones que estiguin afectats pel VIH/sida i pateixin exclusió social, a excepció dels casos següents:

  • Majors de 65 anys
  • Amb malaltia mental greu no compensada
  • En consum actiu
  • Malalts que no tinguin prou autonomia i siguin candidats a un centre sociosanitari

   

  > Les dades de contacte per a possibles derivacions són:

  Lucía Parreño del Moral, directora tècnica
  canbanus@acollida.org
  Tel.: 93 497 05 12

  >>Model de sol·licitud i documentació que cal aportar