• MANSOL PROJECTES

  Mansol Projectes som una empresa de serveis que representa una opció molt interessant per a aquelles empreses que necessiten externalitzar part de la seva producció. Les nostres activitats principals són:

  Industrials: estem preparats per fer qualsevol tipus de feina relacionada amb el muntatge industrial i per a una gran diversitat de sectors empresarials: elèctric, metal·lúrgic, electrònic, d’il·luminació, farmacèutic, etc.

  Destrucció certificada de documents: Servei d’eliminació dels arxius de dades confidencials en paper i/o format digital (mitjans d’emmagatzematge electrònic: discs durs, cd’s, usb’s, ssd’s, etc) complint la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caracter personal (LOPD)

  Serveis de manteniment: oferim als nostres clients serveis de jardineria, neteja i pintura, entre d’altres.

  A més, externalitzant serveis a Mansol Projectes es contribueix a l’assoliment dels compromisos empresarials de responsabilitat social corporativa i es facilita el compliment de l’obligació del percentatge mínim de treballadors amb certificat de disminució.

  Pots trobar més la informació a la nostra web empresarial: www.mansol.cat o posar-te en contacte amb nosaltres per telèfon al 93 497 03 50 o per correu electrònic a mansol@mansol.cat