• MANSOL PROJECTES

    El principal objectiu de Mansol Projectes és oferir llocs de treball a persones que pateixen exclusió social i una discapacitat física, per tal d’afavorir-ne la reinserció sociolaboral.

    També volem afavorir un ambient de treball en què es potenciïn l’autoestima i aspectes sociabilitzadors de la persona. És per això que és fa un pla d’ajustament personal i social de cada treballador, on s’especifiquen objectius personals, socials i laborals.