• ITACA

    El pis d’acollida Itaca és una llar amb un ambient familiar de convivència. Hi resideixen persones que es troben en situació d’exclusió social i que cerquen viure amb un major grau d’autonomia.

    És un espai amb suport psicoafectiu, i que, mitjançant un suport individualitzat, procura potenciar l’apoderament de les persones (formació, món laboral, habilitats domèstiques, recerca d’habitatge, etc). Es va obrir l’any 1990 sota la titularitat de l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac.

    IMG_4140