• ITACA

    A més de cobrir les necessitats bàsiques d’habitatge, menjar, control mèdic, etc., Itaca cobreix altres dues grans necessitats: la de suport psicoafectiu i la d’acompanyament. El suport psicoafectiu el presta el grup de persones que formen Itaca: dos professionals, 50 col·laboradors voluntaris i els residents. L’acompanyament socieducatiu el realitzen principalment els professionals amb l’important suport de l’equip de col·laboradors.

     

    A Itaca es crea un espai de vida familiar i de relacions socials que permet a les persones ateses la integració a la societat i fomenta processos personals de canvi que contribueixen a assolir una veritable autonomia i responsabilitat personal.

    itaca_quefem