• Augmenten les desgravacions per donatius a entitats sense ànim de lucre

    Organitzacions com la Fundació Acollida i Esperança es beneficiaran de la nova tributació que incrementa el percentatge de deducció i bonifica els donatius regulars a la mateixa entitat Per a l’exercici fiscal de 2015, l’estat ha augmentat les desgravacions en donatius a entitats sense ànim de lucre que compleixin amb certs requisits. Malgrat des de […]