• VOLUNTARIAT

  Emília, voluntària a Itaca des del 2013:
  “Mentre preparem la paella compartim vivències i experiències que ens fan més rics”

  Antoni, voluntari al Convent dels Franciscans des de 2019:
  “La fragilitat és moneda corrent i la reconstrucció és d’enorme dificultat… La meva experiència com a voluntari em porta a persistir”

  Edouard, voluntari a Can Banús tot l’estiu 2019:
  “El voluntariat m’ha fet trencar prejudicis i també conèixer el paper de les entitats sense ànim de lucre”