• El nou equip de direcció general d’Acollida i Esperança

    L’1 de març es va fer efectiu, amb la conformitat del Patronat d’Acollida i Esperança, el nou equip de direcció general d’Acollida i Esperança el qual es conforma de tres càrrecs: direcció general, direcció adjunta i direcció financera. En la darrera reunió de Patronat, celebrada el passat 12 de febrer, es va aprovar la proposta […]