• SAVA

    El Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma és el servei des del qual s’ajuda les persones que fan el pas cap a una vida més independent. El servei està dirigit a les persones motivades, preparades i amb més possibilitats de poder optar a una vida autònoma després d’haver-se recuperat en un servei residencial, ja sigui de la Fundació o no.

    Els objectius del SAVA són: promoure la formació d’unitats convivencials; facilitar l’accés a l’habitatge; prestar suport emocional, logístic i material, i donar eines per a la bona gestió dels pisos. Els usuaris del servei poden viure rellogats en habitacions en pisos compartits, en pisos de lloguer al seu nom o en un dels pisos de suport de titularitat de la Fundació.

    FAE_SVA_027