• SAVA

    S’acompanya els beneficiaris en la seva recerca d’habitatge i se’ls continua proporcionant —quan ja viuen en un pis— l’acompanyament socioeducatiu i emocional que els permeti continuar sent autònoms en la seva vida diària: organització i planificació de la llar, gestió econòmica, resolució de conflictes de convivència, etc.

    IMG_4208