• CONVENT

    A més de cobrir les necessitats bàsiques, prestem atenció sanitària en el procés d’estabilització de la malaltia (fent ús de la xarxa pública sanitària), donem suport psicoafectiu i acompanyem les persones a nivell socioeducatiu per aconseguir els objectius esmentats.

    L’eix vertebrador de la vida en el Convent són els tallers (ocupacional, de biblioteca, d’hort, de psicomotricitat, per a l’autonomia de les AVD, d’estimulació cognitiva, d’esport, etc.) i les activitats de la vida diària (neteja, higiene personal, reunions i assemblees, sortides d’oci…). Totes aquestes activitats estan emmarcades dins del Pla d’Atenció Individualitzat (PAI), eina indispensable perquè l’usuari es marqui i revisi periòdicament els seus objectius a curt, mitjà i llarg termini dins i fora del centre.

    IMG_4722