• VIH i tallers de rehabilitació neurocognitiva

  23/01/2020

  Maria Garcia Hidalgo. Psicòloga i educadora social al centre d’acollida Convent dels Franciscans de la Fundació Acollida i Esperança.

  Una de les cares més fosques del VIH és el seu atac, silenciós però imparable, al sistema nerviós. No només va disminuint les defenses de l’organisme sinó que també sent especial atracció pel cervell. Aconsegueix travessar la barrera hematoencefàlica i infectar les cèl·lules del sistema immunitari que protegeixen el cervell. Les neurones no solen ser infectades però la presència del VIH en el teixit cerebral provoca un ambient d’inflamació que poc a poc pot anar induint a la mort neuronal. Així el VIH pot anar guanyant la partida al sistema nerviós central.

  És, per tant, d’especial rellevància tractar farmacològicament la malaltia i pal·liar els seus efectes. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les alteracions neuropsicològiques que provoca l’afectació del VIH al sistema nerviós central genera dèficits cognitius (pèrdua de la concentració, alentiment en el pensament, alteracions en la memòria de treball i atenció, disfunció executiva i en les habilitats motores) d’important interès a treballar en els tallers socioeducatius que la Fundació proposa.

  Des d’aquest punt de vista, els residents del Convent dels Franciscans cada dijous al matí reben l’oferta d’un taller de rehabilitació neurocognitiva on es treballa l’estimulació de les funcions cognitives i es dissenya un pla de rehabilitació per preservar i mantenir durant el màxim de temps possible les capacitats cognitives en ple rendiment de cada persona atesa.

  La Fundació Acollida i Esperança té una filosofia de treball totalment ecològica, és a dir, basada en la motivació i treballant sempre que es pugui en l’espai i activitats que realitza el pacient en el seu dia a dia. Així doncs, preparem els mateixos reptes cognitius adaptats en les activitats de la vida diària. D’aquesta manera fomentem l’autonomia i sobretot l’autoestima Una assistència integral, efectiva, eficient i de qualitat.

  La metodologia que s’utilitza són sessions pensades per generar reptes cognitius a base de jocs i activitats molt diverses, on la tasca a resoldre requereix posar en funcionament des de l’atenció, la memòria, la concentració, la planificació, funcions executives, llenguatge, etc.  És mentre els residents posen en funcionament les seves capacitats per resoldre o respondre la tasca que s’evidencien les seves mancances i potencialitats i es treballa per tal de compensar els errors amb recursos que es puguin utilitzar per arribar a assolir els objectius demanats. Moltes vegades és tot un repte i aconseguir resoldre segons quines tasques sense l’ajuda de ningú és un èxit gegantí!

  Com més estimulem el nostre cervell durant el dia a dia amb activitats diverses i, fins i tot, molt diferents a les rutinàries, més fem que les connexions neuronals augmentin. I no només això, sinó que també optimitzem el funcionament de les xarxes neuronals.

  Així doncs, una pràctica regular d’estimulació cognitiva es tradueix en un augment o manteniment de la reserva cognitiva i, per tant, promovem l’envelliment saludable no només de les persones que pateixen VIH sinó de totes aquelles que ho practiquin.