• Article sobre el dret a la imatge, publicat a la Revista d’Educació Social

    04/02/2015

    “DERECHO A NUESTRA IMAGEN y/o DERECHO A LA IMAGEN QUE QUEREMOS DAR”, aquest és l’article publicat a RES, Revista d’Educació Social (número 20, gener de 2015) i escrit per María José López Cardete, higienista i administrativa, Servei d’Odontologia per a persones seropositives i Jordi Usurriaga Safont, educador social, director tècnic Centre d’Acollida Can Banús. Podeu accedir-hi aquí.