• Els comptes clars

  Un dels valors que regeixen el funcionament de la Fundació Acollida i Esperança és la transparència en la rendició de comptes.

  És per això que aquí presentem un resum de l’últim exercici econòmic, els convenis i contractes, l’accés al pressupost de l’any en curs i els comptes de resultats i les auditories de fins a 5 anys enrere.

   

  D’on rebem els diners?

  L’any 2017 vam assolir uns ingressos de 2.996.733,32€

  • Finançament públic: 60%
  • Finançament privat i propi: 40%

   

  En què els gastem?

  L’any 2017 vam fer una despesa per valor de 2.996.733,32€

  • Equips d’atenció a les persones: 47%
  • Treballadors del Centre Especial de Treball Mansol Projectes: 20%
  • Aprovisionaments, matèries primeres i altres despeses: 28%
  • Amortitzacions: 5%

   

  PRESSUPOST

  Pressupost de la Fundació Acollida i Esperança per al 2019:

  COMPTES DE RESULTATS

  En aquest quadre teniu les dades més rellevants dels comptes de resultats de l’entitat des de 2012, és a dir, el total d’ingressos, el total de despeses i els resultats.

   

   

  AUDITORIES

  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2017. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.

  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2016. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.
  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2015. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.
  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2014. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.
  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2013. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P.

   

  CONVENIS I CONTRACTES 2017