• Els comptes clars

  Un dels valors que regeixen el funcionament de la Fundació Acollida i Esperança és la transparència en la rendició de comptes.

  És per això que aquí presentem un resum de l’últim exercici econòmic, els convenis i contractes de 2017, l’accés al pressupost de l’any en curs i els comptes de resultats i les auditories de fins a 5 anys enrere.

   

  D’on rebem els diners?

  L’any 2016 vam assolir uns ingressos de 2.553.575,14€

  • Finançament públic: 62,72% (1.601.633,04€)
  • Finançament privat i propi: 37,28% (951.942,10€)

   

  En què els gastem?

  L’any 2016 vam fer una despesa per valor de 2.730.686,43€

  • Equips d’atenció a les persones: 50,59% (1.381.563,75€)
  • Treballadors del Centre Especial de Treball Mansol Projectes: 22,35% (610.542,55€)
  • Aprovisionaments, materies primeres i altres despeses: 23,68% (646.695,32€)
  • Amortitzacions: 3,38% (91.884,81€)

   

  PRESSUPOST

  Pressupost de la Fundació Acollida i Esperança per a 2017

  0001COMPTES DE RESULTATS

  En aquest quadre teniu les dades més rellevants dels comptes de resultats de l’entitat des de 2011, és a dir, el total d’ingressos, el total de despeses i els resultats.

   

  pantalladades

  En aquest enllaç teniu les mateixes dades però en format excel descarregable.

   

  AUDITORIES

  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2011. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P. [pdf]
  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2012. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P. [pdf]
  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2013. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P. [pdf]
  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2014. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P. [pdf]
  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2015. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P. [pdf]
  Informe d’auditoria i comptes anuals. Exercici 2016. Audria Auditoria i Consultoria, S.L.P. [pdf]

   

  CONVENIS I CONTRACTES 2017