• AVÍS LEGAL

  Objectiu del lloc web

  Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu, i no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament sobre cap de les àrees que hi ha especificades, per la qual cosa l’usuari haurà de dirigir-se a:

  FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA
  NIF: G60439189
  C/ Muntaner, s/n. Can Banús
  08917 BADALONA (Barcelona,– Espanya)
  Correu electrònic: fundacio@acollida.org
  Telèfon: 93 497 01 27/Fax: 93 465 77 22.

  Contingut del lloc web
  La informació inclosa en aquest lloc web ha seguit els requeriments estipulats per la llei per a la seva elaboració, si bé això no implica en cap cas que hagi de ser necessàriament detallada, completa, exacta o mantenir-se actualitzada, atesos els canvis que puguin produir-se a la normativa, jurisprudència o altres documents d’interès considerats.

  La utilització de la informació proporcionada mitjançant aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de l’usuari, no essent FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA en cap cas responsable dels errors o omissions que hi pugui haver, així com de l’aplicació o l’ús concret que pugui fer-se’n.

  Drets d’autor i drets de propietat industrial
  Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web, així com els elements que hi ha continguts (que inclouen, entre d’altres, text, imatge, àudio, vídeo o programari), pertanyen a FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA o, en el seu cas, a terceres persones. L’usuari podrà visualitzar aquests elements i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, de manera que en quedan absolutament prohibides la utilització amb finalitats comercials, la distribució, i la modificació, alteració o descompilació.

  FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA és una entitat inscrita al Ministeri de Justícia amb el número 131-SE/F i l’ús del seu nom queda totalment prohibit.

  Dades de caràcter personal
  D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA informa que les dades personals facilitades seran incorporades en un fitxer de clients i seran tractades de manera automatitzada. Mitjançant les opcions de contacte que proporciona aquest lloc web el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en aquest fitxer. Si vol pot adreçar-se a FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA, amb domicili d’activitat al c/. Muntaner, s/n – 08917 BADALONA (Barcelona, –Espanya), o mitjançant el correu electrònic web@acollida.org, a fi d’exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

  Enllaços
  FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA no assumeix cap responsabilitat sobre enllaços cap a altres llocs o pàgines web que s’hi puguin incloure, ja que no hi té cap tipus de control, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i a les condicions d’ús que els regeixin. FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA facilitarà periòdicament una selecció de les disposicions legals específiques que li són d’aplicació, així com la identificació dels requisits legals corresponents.